Instytut Lotnictwa przekazał komputery Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Orląt Lwowskich w Warszawie.

Innowacyjne technologie stanowią dla Instytutu Lotnictwa istotę działalności naukowo-badawczej, dlatego tak ważne jest wsparcie nowoczesnego systemu kształcenia, kładącego nacisk na zainteresowanie uczniów poprzez wykorzystanie bogatego i ciekawego programu dydaktycznego z udziałem multimediów. Przekazane komputery pozwolą nauczycielom Gimnazjum im. Orląt Lwowskich znacznie urozmaicić zajęcia dydaktyczne a także podnieść ich walor edukacyjny, poprzez realizację programów multimedialnych. Instytut Lotnictwa jest mocno zaangażowany we wsparcie rozwoju naukowego młodych ludzi już od dawna, między innymi poprzez realizację programu promocji zawodu inżyniera wśród młodzieży – Era Inżyniera.

Podziel się wpisem