Fot. Energa | Photo credit: Energa

Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya (CBRF) powołane przez Grupę Energa, podjęło współpracę z Instytutem Lotnictwa w Warszawie w zakresie wspólnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Dzięki niej zostaną wypracowane innowacyjne rozwiązania, które pomogą dostarczyć klientom Grupy wysokiej jakości usługi i nowe produkty.

Intencją współpracy jest wykorzystanie efektu synergii, uzyskanego dzięki połączeniu potencjału dwóch wiodących w swoich sektorach firm. Wspólne działania na rzecz rozwoju innowacyjności w projektach dla sektora energetycznego obejmują między innymi inicjowanie oraz realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych. Celem współpracy pomiędzy CBRF a Instytutem Lotnictwa jest również obniżenie kosztów działalności oraz wprowadzenie nowych technologii do codziennego użytku.

Pierwszy etap współpracy zakłada:

  • analizę możliwości wykorzystania autonomicznych dronów i bezzałogowych samolotów dalekiego zasięgu w energetyce,
  • wzrost wykorzystania systemów teledetekcji i pływających turbin wodnych,
  • rozwój technologii konwersji i akumulacji energii.

– Podpisanie porozumienia z Instytutem Lotnictwa w Warszawie to dla nas okazja do potwierdzenia jak ważna i potrzebna jest współpraca pomiędzy biznesem a jednostkami naukowymi w działaniach, które służą rozwojowi polskiej myśli technicznej i wzrostowi zadowolenia klientów. Od początku tego roku pracujemy bardzo intensywnie nad nowymi projektami. Udało nam się nawiązać współpracę z wiodącymi instytucjami naukowymi – mówi Alicja Barbara Klimiuk, p. o. prezesa zarządu Energa SA.

 Dziś dołącza do nich Instytut Lotnictwa, którego potencjał chcemy wykorzystać między innymi dla sprawnego wykrywania uszkodzeń i zapobiegania awariom linii oraz infrastruktury energetycznej. Pomoże tu bogate doświadczenie Instytutu Lotnictwa w wykorzystaniu dronów czy samolotów oraz w zaawansowanej analizie rejestrowanego materiału z użyciem sztucznej inteligencji – mówi Marcin Karlikowski, prezes Centrum Badawczo-Rozwojowego Energa im. M. Faradaya.

Centrum Badawczo Rozwojowe im. Faradaya oraz Instytut Lotnictwa będą działać na rzecz utworzenia poligonu badawczego, na którym przeprowadzą testy dronów i samolotów, wyposażonych w systemy analizy optycznej w pasmach widzialnych i niewidzialnych.

– Podpisanie umowy ramowej pomiędzy Centrum Badawczo-Rozwojowym im. M. Faradaya i Instytutem Lotnictwa otwiera nowy rozdział w historii naszych firm. Instytut posiada bardzo bogate doświadczenie w zaawansowanych badaniach naukowych oraz opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych w wielu dziedzinach – mówi Paweł Stężycki, dyrektor Instytutu Lotnictwa. – Cieszę się, że pozyskaliśmy solidnego partnera, we współpracy z którym będziemy mogli wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie oraz tworzyć i wdrażać nowe rozwiązania, które będą pracować na rzecz społeczeństwa i rozwoju naszego kraju – dodaje.

Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya (CBRF) zostało powołane, jako jedno z głównych narzędzi realizacji Strategii Innowacji przyjętej przez Energę na lata 2017-2020, z perspektywą 2025+. Podstawowym zadaniem CBRF jest inicjowanie nowych projektów, a także pozyskiwanie pieniędzy na działalność badawczo-rozwojową od podmiotów zewnętrznych. CBRF ma siedzibę w LINTE^2 – unikalnym w skali europejskiej, najnowocześniejszym laboratorium elektroenergetycznym w Polsce znajdującym się przy gmachu Politechniki Gdańskiej. Powstanie CBRF to jedna z pierwszych takich inicjatyw w Polsce.

Instytut Lotnictwa to największy polski, państwowy instytut badawczy z siedzibą w Warszawie istniejący od 1926 roku. Działalność placówki skupia się na świadczeniu usług projektowych, inżynierskich i naukowych w zakresie lotnictwa i technologii kosmicznych. Instytut prowadzi współpracę międzynarodową z krajami Unii Europejskiej i transatlantycką w zakresie (przede wszystkim z firmą General Electric w ramach Engineering Design Center): silników lotniczych, aerodynamiki, konstrukcji lotniczych i badań materiałowych. Instytut Lotnictwa prowadzi też wiele badań dla innych sektorów gospodarki.

Podziel się wpisem