Instytut Lotnictwa w Warszawie jest jedyną instytucją naukową, której Kapituła XV edycji Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” przyznała tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2012.

„Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa. Program ten ma na celu promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako właściwe zarządzanie relacjami firmy z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową oraz wszelkich innych działań wpisujących się w ideę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Program ma zachęcić wszystkie firmy w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Instytut Lotnictwa, podobnie jak inne przedsiębiorstwa ubiegające się o certyfikat musiał się poddać dwustopniowej weryfikacji. W I etapie weryfikowane były informacje zawarte w ankiecie, w której szczegółowo została zaprezentowana jego działalność na podstawie odpowiedzi na szereg pytań dotyczących także relacji z klientami, kontrahentami, pracownikami i społecznością lokalną. W II etapie audytorzy zewnętrzni przeprowadzili audyty certyfikacyjne dotyczące różnych aspektów działalności Instytutu. Dodatkowo
w procesie certyfikacji brali udział także klienci i kontrahenci firmy. Suma ocen przyznanych przez audytorów, klientów i kontrahentów zdecydowała o przyznaniu Instytutowi Lotnictwa w Warszawie tytułu i certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Certyfikat potwierdza rzetelne podejście firmy do wszystkich osób i organizacji mających związek z jej działalnością. Laureaci programu mają możliwość wykorzystania wyników programu w swojej działalności rynkowej, uzyskując w ten sposób dodatkowy, znaczący argument w walce konkurencyjnej.

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest organizowany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki przez „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Więcej o programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” można przeczytać na oficjalnej stronie programu.

Film z uroczystości wręczenia certyfikatów „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2012 można obejrzeć tutaj.

Podziel się wpisem