16 października 2017 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy naukowej pomiędzy Instytutem Lotnictwa a Nevada Institute for Autonomous Systems.

W ramach współpracy pomiędzy Instytutem Lotnictwa a Nevada Institute for Autonomous Systems powołane zostanie Wspólne Centrum Doskonałości, w którym prowadzone będą wspólne projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie rozwoju technologii związanych z BSL, a w szczególności: detekcji i neutralizacji BSL, badań i certyfikacji BSL, integracji systemów BSL z miejskimi systemami informatycznymi (smart cities), rozwoju systemów dostawy towarów za pomocą dronów oraz rozwoju technologii związanych z BVLOS i kontrolą przestrzeni powietrznej.

Wspólne Centrum Doskonałości pozwoli również na wsparcie akceleracji polskiego rynku dronowego poprzez programy mentoringowe dla start-upów, wspólnie organizowane konferencje oraz pokazy technologiczne polskich firm dla klientów z USA. Współpraca ułatwi również transfer technologii i wiedzy pomiędzy podmiotami z Polski i USA np.: program szkoleń pilotów BSL zgodnie ze standardami FAA czy system zarządzania przestrzenią powietrzną dla lotów BVLOS.

Podpisane porozumienie wpisuje się w strategię działań Instytutu Lotnictwa na rynku globalnym. Zakres planowanych przedsięwzięć obejmuje udział we wspólnych, międzynarodowych projektach, możliwość rozwoju kadry oraz transfer technologii pomiędzy instytucjami.

Współpraca pomiędzy Instytutem Lotnictwa a Nevada Institute for Autonomous Systems w zakresie BSL wpisuje się także w realizację programu narodowego „Żwirko i Wigura” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju, co podnosi rangę kooperacji oraz całego przedsięwzięcia.

Współpraca została nawiązana dzięki zaangażowaniu Pawła Pietrasieńskiego – dyrektora ds. projektów specjalnych w Nevada Governor’s Office for Economic Development oraz profesor Joanny Cygler – pełnomocnik Dyrektora Instytutu Lotnictwa ds. Organizacji Badań Naukowych.

Oficjalne podpisanie porozumienia odbyło się z udziałem gubernatora stanu Nevada, Briana Sandovala oraz licznie zgromadzonych gości ze strony polskiej i amerykańskiej.

Porozumienie podpisali p.o. dyrektor Instytutu Lotnictwa – Leszek Loroch oraz dyrektor Nevada Institute for Autonomous Systems – Tom Wilczek.

Podziel się wpisem