Instytut Lotnictwa nawiązał współpracę z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych w zakresie prowadzenia badań naukowych, ekspertyz, analiz technicznych z wykorzystaniem infrastruktury oraz baz laboratoryjnych obu stron.

Umowę w imieniu obu jednostek podpisali dyrektorzy naczelni: dr inż. Paweł Stężycki (Instytut Lotnictwa) oraz dr inż. Paweł Pichniarczyk (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych).

W podpisaniu umowy uczestniczyli także – z ramienia Instytutu Lotnictwa: dyrektor ds. naukowych, dr hab. inż. Andrzej Leski i radca prawny Antoni Bartnik oraz z Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych: dr inż. Henryk Szeląg – pełnomocnik dyrektora ds. współpracy z przemysłem.

Działalność Instytutu Lotnictwa skupia się na świadczeniu usług projektowych, inżynierskich i badawczych w zakresie lotnictwa i kosmonautyki. Instytut Lotnictwa prowadzi współpracę międzynarodową z krajami Unii Europejskiej i transatlantycką w zakresie: konstrukcji lotniczych, technologii kosmicznych, bezpieczeństwa, silników lotniczych, aerodynamiki, napędów, kompozytów, badań materiałowych.

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest trwałą i ważną częścią polskiego środowiska naukowo-badawczego łączącego wysoki poziom badań naukowych z wdrażaniem tych osiągnięć do praktyki przemysłowej. Zakres prowadzonych w Instytucie badań obejmuje w całości nauki techniczne związane z ceramiką, szkłem i materiałami budowlanymi.

Podziel się wpisem