8 kwietnia 2014 r. odbyła się VI Konferencja „Dni Przemysłu 2014”, na której obecni byli przedstawiciele Instytutu Lotnictwa. Tegoroczna konferencja odbyła się pod hasłem: „Nowoczesny przemysł – silna armia”. Wśród gości znaleźli się reprezentanci polskiego przemysłu obronnego, wyższych uczelni oraz instytutów badawczych.

Konferencję otworzył  sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Mroczek, który w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie krajowego przemysłu obronnego w modernizacji polskiej armii. Zaznaczył także, że resort obrony dokłada wszelkich starań, aby wspierać rodzimy przemysł zbrojeniowy.

Celem konferencji była wymiana informacji dotyczących procesów o charakterze militarnym i przemysłowym zachodzących na poziomie narodowym i europejskim. Wskazano m.in. na kierunki przekształceń strukturalnych sektora obronnego, zmiany związane z restrukturyzacją Sił Zbrojnych RP na lata 2014-2022, programy badawcze w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz możliwości współpracy międzynarodowej dla przedsiębiorców.

Wydarzenie było również okazją do przedstawienia osiągnięć polskiego przemysłu. Swoje stoiska wystawowe przygotowały znaczące podmioty przemysłowe i naukowe polskiego sektora obronnego.

Instytut Lotnictwa zaprezentował m.in. model śmigłowca ILX-27, który cieszył się dużym zainteresowaniem środowiska wojskowego oraz naukowego.

W wystawie wzięli udział: Leszek Loroch – dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych, Paweł Czapski – kierownik Pracowni Przetwarzania Danych, Agata Urbanowska – kierownik Wydawnictw Instytutu Lotnictwa, Bogdan Papis – specjalista Centrum Technologii Kosmicznych, Jan Kotlarz – specjalista Centrum Technologii Kosmicznych oraz Monika Czech – Biuro Koordynacji Centrum Technologii Kosmicznych.

Podziel się wpisem