Zastępca Dyrektora Instytutu Lotnictwa ds. Komercjalizacji mgr inż. Marcin Gawroński

Zastępca Dyrektora Instytutu Lotnictwa ds. Komercjalizacji, mgr inż. Marcin Gawroński wziął udział w konferencji inaugurującej projekt Odlotowa Polska Wschodnia, która odbyła się 4 października 2012 roku w Krośnie. To tytuł projektu, realizowanego przez Krosno, Chełm oraz Ełk – miasta zainteresowane wspólnym planowaniem rozwoju w oparciu o sektor lotniczy.

Inicjatywa ma na celu zbudowanie trwałej platformy współpracy miast, podejmujących działania służące zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionów na bazie rozwoju lotnictwa. Powinna także przyczynić się do zwiększenia zainteresowania przedsiębiorców podejmowaniem współpracy z instytucjami badawczo – rozwojowymi.

W spotkaniu wzięło udział ponad trzydziestu uczestników związanych z branżą lotniczą- przedstawicieli świata nauki i biznesu oraz samorządów realizujących wspólny projekt. Uczestnikom został zaprezentowany m.in. harmonogram realizacji pierwszego etapu rozbudowy krośnieńskiego lotniska. Duże zainteresowanie wzbudziły wystąpienia przedstawicieli instytucji naukowych: Politechniki Śląskiej, Instytutu Lotnictwa, Politechniki Rzeszowskiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3.

Mgr inż. Marcin Gawroński zachęcał przedsiębiorców do współpracy z Instytutem, który prowadzi działalność badawczo – naukową i posiada ogromne możliwości w zakresie transferu wiedzy i technologii do przemysłu. Przedstawił także założenia bardzo ciekawego projektu stworzenia Systemu Transportu Małymi Samolotami. Dzięki wdrożeniu Systemu możliwe będzie zastąpienie w podróżach międzyregionalnych samochodów osobowych ekologicznymi, bezpiecznymi i ekonomicznymi małymi samolotami, co wpłynie na zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionów.

Podziel się wpisem