18 kwietnia 2012 roku w Katowicach odbyła się konferencja pod tytułem „Reforma regulacyjna lotnisk lokalnych szansą dla regionów”. Instytut Lotnictwa reprezentował szef projektu STMS Krzysztof Piwek. Przedstawił prezentację na temat „Korzyści dla regionów z wdrożenia Systemu Transportu Małymi Samolotami”. Organizatorami spotkania byli Aeroklub Polski, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. Tematyka konferencji objemowała omówienie zmian wprowadzonych w prawie lotniczym oraz do zapowiadanych reform zasad finansowania inwestycji lotniskowych ze środków publicznych, co może znacząco przyczynić się do przyszłego rozwoju sieci lotnisk lokalnych w Polsce. Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. od kilku lat we współpracy z Aeroklubami i Władzami Samorządowymi aktywnie angażuje się w działania związane z rozwojem lotnisk lokalnych m.in. na Śląsku, dzięki czemu udało się opracować strategiczne dokumenty związane z ich przyszłym rozwojem. Działalność ta jest ściśle powiązana  z funkcjonującą w Województwie Śląskim regionalną koncepcją wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych, co daje możliwość finansowania ze środków regionalnych przedsięwzięć związanych z rozbudową infrastruktury okołolotniskowej.

Podziel się wpisem