Instytut Lotnictwa w ciągu ostatnich 4 lat stał się liderem w eksporcie usług badawczych do Stanów Zjednoczonych. W tym czasie wartość prac wykonanych dla General Electric Aircraft Engines oraz innych amerykańskich zleceniodawców „Engineering Design Center” przekroczyła 370 mln złotych. EDC jest jednostką działającą w strukturach instytutu na mocy porozumienia zawartego z General Electric w roku 2000. Dziesięcioletnie porozumienie strony przedłużyły na kolejne lata, zwiększając zakres i ilość zamawianych badań. Zaufanie koncernu GE do specjalistów pracujących w EDC przełożyło się na współpracę z innymi amerykańskimi firmami.

Podziel się wpisem