JARUS 1st Plenary Meeting 2019, Katowice, Poland

Dzięki zaproszeniu Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Instytut Lotnictwa wziął udział w konferencji JARUS (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems), odbywającej się w dniach 25-29 marca 2019 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, której celem jest stworzenie ram legislacyjnych dla prawodawstwa związanego z Bezzałogowymi Statkami Powietrznymi.

Uczestnikami konferencji były podmioty należące do JARUS, czyli organizacji zajmującej się tworzeniem wytycznych dla legislatorów w celu wskazania optymalnych i jednolitych rozwiązań regulacyjnych w obszarze bezzałogowych statków powietrznych.

Do instytucji eksperckich prawodawstwa lotniczego należą podmioty z niemal 60 krajów z całego świata. Z prac JARUS  przy tworzeniu przepisów wspólnotowych dotyczących dronów korzysta m.in. EASA (European Aviation Safety Agency).

Instytut Lotnictwa zaprezentował się na stoisku w trakcie mini expo towarzyszącemu  konferencji. Dużym zainteresowaniem odwiedzających cieszył się system antydronowy SUDIL, kamery wielospektralne, samolot bezzałogowy MOSUPS oraz stanowisko wirtualnej rzeczywistości (VR).

W sesji plenarnej konferencji z ramienia Instytutu Lotnictwa wzięli udział: Karol Bęben, Marcin Spiralski, Wiktor Zimiński oraz Anna Mazur.

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z naszym przedstawicielem dla lokalnych mediów: https://radio.katowice.pl/sound/42185/03-25-INFO-2-drony.mp3 (od 1:40)

Podziel się wpisem