W Instytucie Lotnictwa w ciągu ostatnich 4 lat powstało 800 nowych miejsc pracy dla inżynierów pracujących w obszarze badań i rozwoju zaawansowanych technologii. Stworzenie ich było efektem wieloletniego, dynamicznego rozwoju instytutu w XXI wieku. W 2000 roku podpisano umowę o współpracy z koncernem General Electric, jednym z liderów w zakresie budowy i rozwoju silników odrzutowych, w ramach której utworzono „Engineering Design Center”. Cztery lat później, w roku 2004 rozpoczęło działalność Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji ściśle współpracujące z firmą Pratt&Whitney, kolejnym potentatem w branży technologii lotniczych. Jednocześnie Instytut Lotnictwa zintensyfikował swoją współpracę z Unią Europejską uczestnicząc w wielu prestiżowych projektach realizowanych w ramach programów ramowych. Te działania sprawiły, że Instytut Lotnictwa stał się atrakcyjnym, prestiżowym pracodawcą dla ambitnych, młodych inżynierów poszukujących możliwości rozwoju i zdobycia doświadczenia zawodowego. Obecnie 75% załogi Instytutu Lotnictwa stanowią osoby poniżej 35 roku życia.

Podziel się wpisem