W dniach 26-29 września 2017 w Instytucie Lotnictwa odbyła się siódma międzynarodowa konferencja EASN (European Aeronautics Science Network Association) pt. „Innovation in European Aeronautics Research”. Konferencja została zorganizowana wspólnie z Politechniką Warszawską oraz przy współudziale General Electric, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych oraz Polskiego Stowarzyszenia Aeronautyki i Astronautyki, i służyła przede wszystkim wymianie myśli naukowej, a także upowszechnieniu wyników najnowszych badań naukowych z zakresu aeronautyki prowadzonych przez naukowców na uczelniach i w instytutach badawczych z Europy, Ameryki i Azji.

Tegoroczna edycja zgromadziła prawie 320 uczestników z ponad 20 krajów świata. Łącznie wygłoszonych zostało blisko 250 prelekcji podczas ok. 50 sesji tematycznych z zakresu lotnictwa i kosmonautyki. Prezentowano najnowsze osiągnięcia i wyniki badań z takich obszarów aeronautyki i astronautyki jak: Innovative Approaches in ATM/ATC, Structural Aspects in Aircraft Design, Wing Optimisation, Space Physics, Space Robotics, Flight Control, Future Challenges of UAS i wielu innych.

Podczas wydarzenia wygłoszone zostały również bardzo interesujące wykłady plenarne przez najwybitniejsze osobistości ze świata nauki. Konferencja została otwarta przemówieniem pani Clary de la Torre, dyrektor ds. transportu w Directorate General Research and Innovation z Komisji Europejskiej, zatytułowanym „ Chances and challenges for research in aeronautics within H2020”. Swoje wystąpienia mieli także: dr inż. Marian Lubieniecki (General Electric Company Polska), Christophe Hermans (CEAS), Bruno Sainjon (ONERA), Alan Haigh (INEA EC), dr Bruno Stoufflet (Dassault Aviation), dr Fay Collier (NASA Langley Research Center), Hannes Ross, prof. Mirko Hornunung (Bauhaus Luftfahrt e.V.), dr Bruce Holmes (SmartSky Networks) oraz dr Frank Anton (Siemens).

Konferencja EASN była, jak zawsze, doskonałą okazją do nawiązywania nowych oraz podtrzymania istniejących relacji zawodowych i osobistych pomiędzy jej uczestnikami.

Ostatniego dnia konferencji, uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w atrakcyjnych wizytach technicznych zorganizowanych specjalnie dla nich w Instytucie Lotnictwa, Airbusie, LOTAMS, na Politechnice Warszawskiej i w Polonia AERO.

Podziel się wpisem