Instytut Lotnictwa w Warszawie został członkiem Polskiej Platformy Technologicznej Systemów Bezpieczeństwa podczas dorocznego VII posiedzenia Konsorcjum Naukowo-Technologicznego „Polska Platforma Technologiczna Systemów Bezpieczeństwa”, które odbyło się 18 kwietnia 2012 r. w Wojskowej Akademii Technicznej. Prezentacji Instytutu Lotnictwa dokonał dyrektor prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Wiśniowski.

Tematyka posiedzenia Platformy obejmowała przegląd inicjatyw, projektów, prac – realizowanych przez członków PPTSB, na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa w zakresie niżej wymienionych obszarów tematycznych:

1. Systemy wczesnego ostrzegania o sytuacjach kryzysowych,
2. Materiały, podzespoły i struktury do systemów bezpieczeństwa,
3. Sensory do systemów monitoringu bezpieczeństwa,
4. Systemy zarządzania bezpieczeństwem,
5. Bezpieczeństwo systemów informacyjnych.

W czasie spotkania prezentacje wygłosili przedstawiciele: Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Sztabu Generalnego WP, oraz Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON. Następnie wiodące ośrodki akademickie z Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Gdańskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Wrocławskiej oraz Wojskowego Instytutu Łączności zaprezentowały dorobek Centrów Badawczych pracujących nad technologiami dla bezpieczeństwa i obronności.

Ze strony Instytutu Lotnictwa w spotkaniu udział wzięli również dr inż. Leszek Loroch oraz dr inż. Zbigniew Pągowski.

Podziel się wpisem