Do 29 sierpnia 2014 r. przyjmowane są abstrakty referatów na 5. Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych. 

Autorzy, którzy chcą zaprezentować referaty na Forum proszeni są o nadsyłanie abstraktów w języku polskim (maks. 400 słów) w jak najkrótszym czasie, nie później jednak niż do końca sierpnia.

Akceptacja abstraktu zostanie przesłana autorom do 19 września 2014 roku.

Autorzy wygłaszanych w czasie trwania Forum prezentacji proszeni są o przesłanie prezentacji (w Power Point) – w języku polskim i angielskim do dnia 17 października 2014 roku.

Termin nadsyłania pełnych tekstów przeznaczonych do publikacji upływa 24 listopada 2014 roku.

Ostatecznym warunkiem uczestnictwa w Forum jest wniesienie opłaty w terminie do dnia 18 listopada 2014 roku.

Terminy rejestracji:

Wczesna rejestracja – do 31 lipca 2014 roku

Standardowa stawka – do 31 sierpnia 2014 roku

Późna rejestracja – od 1 września 2014 roku

Więcej informacji na stronie MINIB.

Podziel się wpisem