W dniu 12 kwietnia 2016, Instytut Lotnictwa gościł przedstawicieli Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej podczas wspólnie zorganizowanego seminarium naukowego. Wydarzenie to zainaugurowało serię planowanych cyklicznie spotkań pracowników naukowych Instytutu Lotnictwa z naukowcami z Wydziału Elektrycznego PW.

Na seminarium przybył Dziekan Wydziału – Profesor Lech Grzesiak, Zastępca Dyrektora ds. Nauki – dr inż. Bartłomiej Ufnalski oraz pracownicy naukowi Instytutu Maszyn Elektrycznych oraz Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Wydziału Elektrycznego – dr. inż. Jan Szczypior, dr inż. Arkadiusz Kaszewski oraz mgr inż. Marek Michalczuk, którzy wygłosili prezentację nt. miedzy innymi: hybrydowych magazynów energii w pojazdach elektrycznych, układów przekształcania energii czy projektowania specjalnych maszyn elektrycznych.

Ze strony Instytutu Lotnictwa zaprezentowali się nasi młodzi naukowcy – mgr inż. Anna Mazur, mgr inż. Borys Łukasik oraz mgr inż. Krzysztof Błasiak, którzy przedstawili, mi.in. koncepcje budowy szkoleniowego samolotu elektrycznego, zagadnienia modelowania i optymalizacji systemów elektrycznych w hybrydowych systemach zasilania oraz źródła energii dla statków latających.

W przyszłości Wydział Elektryczny PW oraz Instytut Lotnictwa planuje współpracę na różnych polach, takich jak, np.opracowywanie wspólnych projektów z zakresu hybrydyzacji napędów silnikowych, branie udziału w krajowych i zagranicznych projektach badawczo-rozwojowych lub tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

Podziel się wpisem