Inauguracja Branżowego Punktu Kontaktowego "Inteligentna i czysta mobilność". Fot. Michał Trębocha.

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa zainaugurował działalność Branżowego Punktu Kontaktowego „Inteligentna i czysta mobilność”. Jego zadaniem będzie wsparcie przedsiębiorców i naukowców w unijnym programie Horyzont Europa.

Horyzont Europa to największy w historii Unii Europejskiej program badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania zostanie przeznaczone łącznie 95,5 mld euro.

W celu sprawnego wykorzystania środków z tego programu, Ministerstwo Edukacji i Nauki powołało branżowe punkty kontaktowe, których zadaniem jest wspieranie beneficjentów w programie Horyzont Europa.

W przedsięwzięciu bierze udział sześć instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, które są wyspecjalizowane w określonych branżach oraz posiadają dostęp do specjalistycznej wiedzy naukowo-technicznej, w tym również do zasobów kadrowych, technologicznych i infrastrukturalnych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz udziela wsparcia poprzez Branżowe Punkty Kontaktowe w następujących obszarach: Zrównoważona gospodarka, Transformacja cyfrowa, Technologie medyczne i zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Technologie niskoemisyjne i czysta energia oraz Przemysł 4.0.

Rolę Branżowego Punktu Kontaktowego dla „Inteligentnej i czystej mobilności” pełni Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa.

Instytut posiada szerokie doświadczenie w ponad 100 projektach międzynarodowych. Pełni też rolę członka założyciela europejskiego partnerstwa Clean Aviation.

Inteligentna i czysta mobilność – technologie przyszłości dla transportu

Spotkanie inauguracyjne BPK „Inteligentna i czysta mobilność” odbyło się 2 czerwca 2022 roku w siedzibie instytutu w Warszawie.

W uroczystym otwarciu wziął udział Wojciech Murdzek, Wiceminister Edukacji i Nauki oraz dr Marcin Kraska – Wiceprezes Centrum Łukasiewicz ds. Badań i Rozwoju. Sesję otwarcia prowadził dr inż. Paweł Stężycki – dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.

Wydarzenie obejmowało prezentację:

 • Branżowego Punktu Kontaktowego „Inteligentna i czysta mobilność” przez Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa,
 • programu Horyzont Europa i partnerstw tematycznych przez Krajowy Punkt Kontaktowy,
 • trendów w inteligentnej i czystej mobilności przez zaproszone grono ekspertów z branży lotniczej, motoryzacyjnej oraz transportu szynowego i morskiego.

Branżowy Punkt Kontaktowy „Inteligentna i czysta mobilność” oferuje wsparcie w obszarach:

 • technologii w zakresie projektowania, wytwarzania, produkcji i użytkowania
  środków transportu naziemnego, powietrznego i wodnego oraz infrastruktury logistycznej,
 • intermodalnych systemów transportu (w tym transportu regionalnego),
 • systemów transportu miejskiego (urban mobility),
 • logistyki transportu,
 • technologii innowacyjnych niskoemisyjnych napędów,
 • systemów zarządzania energią na pokładzie,
 • systemów zarządzania ruchem pojazdów,
 • proekologicznych rozwiązań konstrukcyjnych w środkach transportu,
 • systemów autonomii oraz systemów bezpieczeństwa pojazdów.

Ze wsparcia Branżowego Punktu Kontaktowego „Inteligentna i czysta mobilność” mogą korzystać instytuty badawcze, uczelnie wyższe, jednostki publiczne, duże przedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, start-upy, stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje międzynarodowe.

Zgłoszenia: bpkmobilnosc@ilot.lukasiewicz.gov.pl.

___

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Airbus czy Pratt & Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem