Instytut Lotnictwa był głównym organizatorem Small Aircraft Transportation in the Future – Roadmap Conference ILA, która odbyła się 13 września 2012 roku, podczas Międzynarodowej Wystawy Lotnictwa i Astronautyki w Berlinie ILA 2012. Na konferencji zostały zaprezentowane rezultaty dotychczasowego funkcjonowania projektu SAT Roadmap wraz z wynikami badań potencjału rynkowego, specyfikacjami samolotów objętych projektem, potencjalnymi tematami badań oraz harmonogram dalszych badań. Głównymi tematami spotkania były:

  • Wspólna wizja transportu z użyciem małych samolotów w komunikacji między regionalnej oparta na transporcie małymi samolotami odpowiadająca założeniom projektu Flight Path 2050.
  • Badania dotyczące małego transportu lotniczego oraz plan rozwoju.
  • Mały samolot – wielkie wyzwanie oraz konieczność badań i rozwoju technologicznego oraz demonstracja jako wejście do projektu Clean Sky 2 oraz Horizon 2020.

Koordynatorem projektu SAT Roadmap jest pan Krzysztof Piwek z Instytutu Lotnictwa w Warszawie.

Krzysztof Piwek opowiada o konferencji tutaj

Podziel się wpisem