W dniach 14-15 stycznia w Instytucie Lotnictwa odbyło się po raz trzeci spotkanie naukowców zajmujących się problematyką zmęczenia konstrukcji lotniczych. Celem konferencji było zintegrowanie przemysłowych, akademickich oraz badawczych centrów, zaangażowanych w tę tematykę. Założeniem konferencji jest również prezentacja badań dotyczących zmęczenia konstrukcji lotniczych, prowadzonych obecnie w Polsce, w Europie i na świecie.

Podziel się wpisem