W dniach 15-16 listopada 2012 roku Instytut Lotnictwa odbyło się Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych. Tegoroczne forum było trzecią już okazją do podjęcia dyskusji i wymiany poglądów w dziedzinie marketingu instytucji naukowych i badawczych.
Było to wyjątkowe wydarzenie w ramach, którego pracownicy działów marketingu instytutów badawczych, uczelni wyższych, przedsiębiorstw zainteresowani poszerzeniem wiedzy
i rozwojem kompetencji mieli okazję spotkać się z wybitnymi autorytetami, czołowymi naukowcami oraz praktykami w dziedzinie marketingu.

Wydarzenie to stworzyło nie tylko możliwość poznania aktualnych trendów, nowych narzędzi, strategii w marketingu instytucji naukowych i badawczych, ale stanowiło okazję do wymiany poglądów i nawiązania nowych kontaktów.

Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych dzięki swojej innowacyjnej formule a zarazem wyjątkowości merytorycznej wpisało się na stałe do kalendarza konferencji o tematyce marketingowej.

Więcej informacji na stronie: www.ilot.edu.pl/minib

Podziel się wpisem