18 listopada 2015 roku odbył się II Wrocławski GISday, którego organizatorami były Politechnika Wrocławska oraz Uniwersytet Wrocławski. Swoją obecność podczas obchodów zaznaczył także Instytut Lotnictwa.

Międzynarodowy Dzień Systemów Informacji Geograficznej, w skrócie Dzień GIS-u (ang. GISDay) obchodzony jest w ramach Tygodnia Świadomości Geograficznej. Główną ideą Dnia GIS-u jest popularyzacja geoinformatyki oraz prezentacja możliwości, które niesie za sobą wykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej w administracji, szkolnictwie, przemyśle, usługach, a także życiu codziennym.

W trakcie imprezy odbyły się liczne wykłady, warsztaty oraz konkursy.

W wydarzeniu wziął udział przedstawiciel Zakładu Teledetekcji Instytutu Lotnictwa – mgr inż. Mariusz Kacprzak, który wygłosił prezentację pt. „Od mapy papierowej poprzez zdjęcia do trójwymiarowych modeli miast”.

Strona wydarzenia: http://gisday.wroclaw.pl/

Podziel się wpisem