13 maja 2009 w Instytucie Lotnictwa odbyła się II Konferencja „Hałas lotniczy w Polsce” zorganizowana przez Net Instytut pod patronatem X3-NOISE Aircraft External Noise Research Network and Coordination (FP6). Głównymi celami konferencji była wymiana informacji i intensyfikacja aktywności w obszarze hałasu lotniczego. Pierwszą część konferencji wypełniły referaty uczestników. W drugiej części poinformowano uczestników o planowanym w Instytucie Lotnictwa we wrześniu 2010, dorocznym spotkaniu uczestników sieci X3-NOISE połączonym z warsztatami CEAS-ASC oraz możliwości udziału w tym wydarzeniu. Poddano również dyskusji projekt strony internetowej przeznaczonej dla polskich firm i organizacji oraz osób aktywnie zaangażowanych w problematykę hałasu lotniczego.

Podziel się wpisem