W dniach 3-4 października 2022 w Bernie odbyło się zainicjowane i zorganizowane przez Ambasadę RP II Polskie Forum Gospodarczo-Technologiczne. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, którzy wystąpili w dyskusjach panelowych forum technologicznego.

Było to już drugie tego rodzaju wydarzenie promocyjne i networkingowe organizowane w historii polskiej dyplomacji w Szwajcarii – po I Polskim Forum Gospodarczym we wrześniu 2021 r. Celem II Forum było wspieranie polskiej przedsiębiorczości, eksportu i inwestycji, a w szczególności (w ramach „Forum Technologicznego” tworzącego drugi dzień obrad) współpracy technologicznej między podmiotami z obu krajów, jak też między jednostkami naukowo-badawczymi a przemysłem.

W konferencji wzięło udział 200 osób reprezentujących 106 firm i instytucji, w tym przedstawiciele biznesu polskiego/polonijnego i szwajcarskiego, świata nauki oraz technologii, stanowiących awangardę współczesnej gospodarki i wyznaczających jej kierunki rozwoju, szwajcarskiej administracji federalnej (przedstawiciele ministerstw gospodarki, rozwoju i technologii, spraw zagranicznych) oraz polskiego rządu i administracji centralnej, jak też instytucji wsparcia biznesu z obu krajów.

Zgodnie z założeniami, dyskusja podczas Forum prowadzona była w ramach siedmiu sesji tematycznych.

  1. Szanse i wyzwania dla przyszłego światowego porządku gospodarczego i społecznego.
  2. Wizja i strategia rozwoju polsko-szwajcarskiej współpracy gospodarczej – perspektywy.
  3. Polsko-szwajcarska współpraca gospodarcza w wymiarze samorządowym – od pomocy do partnerstwa.
  4. Modele polsko-szwajcarskiej współpracy, wyzwania i potencjał  w zakresie nowych technologii (z udziałem zastępcy dyrektora ds. badawczych Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, Sylwestra Wyki).
  5. Rozwój technologii w służbie ludzkości (prowadzenie: prof. Joanna Cygler, z udziałem dyrektora Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, Pawła Stężyckiego).
  6. Od badań do komercjalizacji – polsko-szwajcarskie spojrzenie (z udziałem dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa, Beaty Lubos).
  7. Współpraca w zakresie blockchain.

W ramach paneli dyskusyjnych, przedstawiciele Instytutu przedstawiali swoje przemyślenia dotyczące kierunków rozwoju technologicznego w najbliższych latach, a także dzielili się doświadczeniami dotyczącymi współpracy nauki z przemysłem, omawiając przy tym modele komercjalizacji wyników badań i prac. Forum było też miejscem dialogu z nowymi partnerami w zakresie możliwej współpracy, obejmującej badania, usługi oraz wdrożenia.

Instytut był obecny również w charakterze Branżowego Punktu Kontaktowego Inteligentna i Czysta Mobilność. Uczestnikom przedstawiono nową rolę Instytutu, zaprezentowano tematykę programu Horyzont Europa, a także przeprowadzono indywidualne konsultacje dla osób bliżej zainteresowanych inicjatywą.

__

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem