Konkurs służy promowaniu wybitnych osiągnięć prof. Jana Czochralskiego oraz promowaniu absolwentów studiów I, II lub III stopnia, którzy wykonali prace dyplomowe/doktorskie w obszarze działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego i innych naukowców prowadzących badania w tym zakresie.

1. Na Konkurs mogą być zgłaszane prace z obszaru działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego, w szczególności dotyczące następujących zagadnień:

 • procesy krystalizacji i rekrystalizacji,
 • otrzymywanie, badania struktury i właściwości oraz zastosowania monokryształów,
 • otrzymywanie i właściwości stopów łożyskowych,
 • metody badania struktury stopów metalicznych,
 • sprężyste i plastyczne odkształcenia metali,
 • badania korozyjne sprzężone z badaniami wytrzymałościowymi,
 • stopy metali lekkich, ich struktura, właściwości i zastosowania.

Zgłaszane mogą być również prace dotyczące obszarów działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego, które nie zostały wymienione, powyżej, ale znajdują potwierdzenie w jego dorobku publikacyjnym lub innych przekazach.

2. Nagroda im. Prof. Jana Czochralskiego jest przyznawana w trzech kategoriach:

 • za najlepszą pracę dyplomową (inżynierską, licencjacką lub magisterską) w roku akademickim 2013/14 – wysokość nagrody wynosi 5 000 zł.
 • za najlepszą pracę doktorską w roku akademickim 2013/14 – wysokość nagrody wynosi 7 500 zł.
 • za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne – nagroda może być indywidualna lub zespołowa; wysokość nagrody wynosi 20 000 zł.

3. Wnioski o Nagrodę mogą zgłaszać:

 • rady wydziałów szkół wyższych,
 • rady naukowe instytutów i ośrodków naukowo-badawczych,
 • członkowie Kapituły,
 • laureaci Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne.

4. Termin zgłoszenia prac upływa dnia 31 października 2014 roku.

Dokumenty wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Kapituły Konkursu:

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej (pok. 106)

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego 2014”

Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela Pani Joanna Kuźmicz:

tel.: 22-234-7510; e-mail: jkuzmicz@rekt.pw.edu.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin Konkursu o nagrodę Czochralskiego (PDF)

Wniosek o Nagrodę im. Czochralskiego – formularz wnioskodawcy i formularz autora/autorów (DOC)

Podziel się wpisem