W Krakowie odbyła się konferencja oraz spotkanie robocze Komitetu Programowego ICAS, którego celem było przygotowanie Kongresu ICAS zaplanowanego na wrzesień 2016 w Korei Południowej w Daejeon. Organizację spotkania powierzono Polskiemu Towarzystwu Aeronautyki i Astronautyki (PSAA). W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Instytutu Lotnictwa i Prezes PSAA, profesor Witold Wiśniowski.

Workshopy (konferencje) ICAS są organizowane pomiędzy kongresami, zawsze w latach nieparzystych. Ostatnia konferencja została zorganizowana w Krakowie i była poświęcona „Integracji Złożonych Systemów w Technice Lotniczej” (Complex Systems Integration in Aeronautics). Wszystkie prezentacje są dostępne na stronie internetowej (www.icas.org).

Konferencja zgromadziła około 100 uczestników, w większości członków ICAS Program Committee, nominowanych przez krajowe stowarzyszenia na rzecz badań poświęconych lotnictwu i reprezentujących kraje o najwyższym potencjale w obszarze lotnictwa z całego świata.

Referaty były prezentowane przez przedstawicieli najważniejszych producentów lotniczych (Airbus, SAAB, Embraer, Australian Aerospace Division, Mitsubishi Heavy Industries, Thales, Aviation Industry Corporation of China).

Prelegentami byli głównie dyrektorzy ds. badań, innowacji i rozwoju. Uczestników konferencji powitał Prezydent ICAS – dr Christian Mari – który zaznaczył, że „po raz kolejny w serii specjalistycznych konferencji ICAS udział wzięli wybitni specjaliści w liczbie ponad 70, reprezentujący światowe lotnictwo, aby dyskutować ważne problemy integracji złożonych systemów wraz z czołowymi przedstawicielami największych światowych producentów”.

Referat wprowadzający, przedstawiający sektor badawczy i produkcyjny w Polsce, wygłosił Dyrektor Instytutu Lotnictwa i Prezes PSAA – profesor Witold Wiśniowski.

Aktualny poziom rozwoju w coraz bardziej zintegrowanych systemach lotniczych wynikający z przeróżnych wymagań (bezpieczeństwo, ekologia i inne) przedstawili szczegółowo Sebastien REMY z Airbus Group Innovations (Francja), João Reginato z Embraer Chief Engineer’s Office (Brazylia) oraz Junichi Miyakawa z Mitsubishi Heavy Industries (Japonia).

Philip Fossier z CTO Land & Air Systems THALES oraz Stefan ROEMELTVice President i Head of Avionics Platforms & Electrical Systems Airbus Operations S.A.S. z Tulusy zaprezentowali nowe, ewolucyjne podejście do zagadnień walidacji i weryfikacji skomplikowanych systemów pokładowych. Przedstawiciele Gripena – Holmberg, dr Fredriksson oraz Pettersson – zaprezentowali, jak bardzo nowe podejście do złożonych systemów pokładowych może ograniczyć wzrost kosztów badań i wytwarzania.

Dr Zhang z AVIC (Chiny) oraz dr Anderson z Defence Science & Technology Group (Australia) skupili się w swoich referatach na podejściu do tzw. dużych systemów, albo inaczej „systemu systemów”. Wspomnieli również o potrzebach stosowania nowych metod edukacyjnych (w tym wprowadzenia nowych przedmiotów), aby ułatwić przyszłym absolwentom szybkie włączenie się w prace w przemyśle nad integracją złożonych systemów lotniczych. Dr Ying postawił tezę, że starą zasadę „dziel na podsystemy i potem szukaj rozwiązań” (divide then conquer) zamienić nową o innej filozofii „szukaj rozwiązań i potem dziel na podsystemy” (conquer then divide).

Ocena konferencji i przebiegu Program Committee Meeting – wielokrotnie wypowiadana w Krakowie przez uczestników – była jednoznaczna: konferencja była dużym sukcesem merytorycznym ICAS, a jej organizacja i oprawa formalna (w tym różne imprezy towarzyszące) świadczą o znakomitym przygotowaniu całego przedsięwzięcia przez PSAA – głównego organizatora tej ważnej imprezy naukowej.

Podziel się wpisem