W dniach 2-7 czerwca 2019 roku w Krakowie odbędzie się wydarzenie pod nazwą: 36th Conference & 30th Symposium of the International Committee on Aeronautical Fatigue and Structural Integrity. Organizatorami spotkania są International Committee on Aeronautical Fatigue and Structural Integrity (ICAF) oraz  Instytut Lotnictwa.

Międzynarodowy Komitet ds. Zmęczenia Aeronautycznego i Integralności Strukturalnej (ICAF) powstał w 1951 roku w odpowiedzi na rosnące obawy dotyczące problemów zmęczeniowych w konstrukcjach lotniczych. Zakres zainteresowań ICAF rozszerzył się z biegiem lat i obecnie obejmuje większość aspektów integralności strukturalnej statku powietrznego. Celem ICAF jest zachęcanie do kontaktów i wymiany informacji między ludźmi aktywnie zaangażowanymi w rozwiązywanie problemów w tej tematyce.

W tym celu co dwa lata organizowane są konferencje i sympozja dla przedstawicieli przemysłu, uniwersytetów i instytutów, agencji regulacyjnych i operatorów na całym świecie.

Wydarzenie składa się z dwudniowej konferencji podczas której prezentowany jest przegląd działań z zakresu zmęczenia aeronautycznego omawiany przez delegatów narodowych z 17 państw członkowskich ICAF oraz trzydniowego sympozjum, które obejmuje specjalistyczne artykuły dotyczące projektowania, produkcji, przepisów dotyczących zdatności do lotu, operacji i środowisk badawczych.

Więcej informacji o wydarzeniu: https://www.icaf2019.org/.

Podziel się wpisem