Zespół Pracowni Technologii Kosmicznych Instytutu Lotnictwa w Warszawie rozpoczął testy demonstratora rakietowego silnika hybrydowego zasilanego nadtlenkiem wodoru klasy HTP. Skład materiału pędnego stanowić będzie ziarno paliwa wykonane z HTPB z dodatkami polepszającymi osiągi silnika oraz utleniacz w postaci nadtlenku wodoru o stężeniu 98%. Ciąg obliczeniowy projektowanego silnika wynosi 100N. Testy silnika posłużą do analizy szybkości spalania ziaren paliwa dla różnych warunków pracy (ciśnienie w komorze spalania, stężenie utleniacza).

Film z testu silnika można obejrzeć tutaj

Podziel się wpisem