Branżowe Punkty Kontaktowe serdecznie zapraszają na wydarzenie matchmakingowe pod nazwą Horizon4Poland ‘22. Wydarzenie odbędzie się 22 listopada 2022 roku w godzinach 9:30-17:15 w Centrum Konferencyjnym POLIN w Warszawie przy ul. Anielewicza 6.  

Celem wydarzenia jest przedstawienie szans i nowych możliwości, wynikających z programu ramowego Horyzont Europa, w zakresie pozyskiwania środków na realizację przedsięwzięć B+R, w sześciu priorytetowych obszarach dla Polskiej gospodarki: 

  • Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia, 
  • Przemysł 4.0, 
  • Transformacja Cyfrowa, 
  • Zrównoważona Gospodarka, 
  • Inteligentna i Czysta Mobilność, 
  • Technologie Medyczne i Zdrowie, 

Dodatkowo, formuła wydarzenia pozwala na pozyskanie partnera międzynarodowego, obowiązkowego dla projektów HE.  W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele świata nauki i biznesu oraz eksperci z Instytutów należących do Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Branżowy Punkt Kontaktowy Inteligentna i czysta mobilność (BPK ICM) aktywnie promuje możliwość uczestnictwa przedsiębiorców i naukowców w programie Horyzont Europa. Oferuje podmiotom z sektora nauki i biznesu możliwość odbycia indywidualnych konsultacji w zakresie wyboru odpowiedniego dofinansowania oraz zbudowania konsorcjum, czy też włączenia się w partnerstwa w programie Horyzont Europa.

BPK Inteligentna i czysta mobilność wspiera przedsiębiorców i naukowców w zakresie realizacji projektów
z obszarów intermodalnych systemów transportu (w tym transportu regionalnego), systemów transportu miejskiego (urban mobility), logistyki transportu, technologii innowacyjnych niskoemisyjnych napędów, systemów zarządzania energią na pokładzie, systemów zarządzania ruchem pojazdów, proekologicznych rozwiązań konstrukcyjnych w środkach transportu, systemów autonomii oraz systemów bezpieczeństwa pojazdów.

Podziel się wpisem