We wrześniu 2015 roku miał miejsce ostatni w tym roku lot fotogrametryczny zrealizowany nad drzewostanami dębowymi Płyty Krotoszyńskiej w ramach projektu HESOFF.

Obecnie prowadzone są prace polegające na analizie pozyskanych w trakcie dziewięciu lotów zdjęć wielospektralnych. Dzięki regularnym lotom będzie można podjąć próbę opisu całego cyklu wegetacyjnego w roku 2015. Szczególny nacisk będzie kładziony na analizę ewolucji czasowej wskaźników związanych ze zdrowotnością biomasy.

W pierwszym etapie podjęto próbę oszacowania defoliacji (ubytku liści). Parametr ten jest stosowany powszechnie w naukach leśnych, zarówno do oceny stanu zdrowotnego, inwentaryzacji wielkopowierzchniowej, jak i w zadaniach związanych z ochroną lasów.​ Zastosowana do zdjęć wykonanych późną wiosną metoda zdalnego oszacowania defoliacji poszczególnych drzew w bardzo wysokim stopniu jest zbieżna (> 90%) z pomiarami defoliacji in situ prowadzonymi przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa.

wskaznik-defoliacji-defoliation-rate

Kolejny etap pracy to monitoring reflektancji w kontekście zmienności zawartości takich pierwiastków w liściach dębów jak azot, magnez, fosfor i potas.

Na zdjęciu poniżej: powierzchnia badawcza w Krotoszynie w marcu, czerwcu i lipcu 2015 r.

Krotoszyn

Podziel się wpisem