Dr inż. Grzegorz Rarata z Instytutu Lotnictwa, z drugą w kolejności liczbą punktów na liście osób przyjętych do drugiej edycji programu „Top 500 Innovators”, rozpoczął staż naukowy na amerykańskim Uniwersytecie w Stanford. Opiekunem   polskiej grupy jest prof. Piotr Moncarz.

W ramach drugiej edycji programu 80 naukowców i menadżerów innowacji wyjedzie do najlepszych ośrodków naukowych świata, by tam szkolić się, jak przekuć efekty badań naukowych w sukces wdrożeniowy. Podczas dwumiesięcznych staży będą szkolić się w zakresie współpracy nauki z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji ich efektów. Uczestnicy programu przyglądają się też działaniu zagranicznych firm, w których istotną rolę odgrywa komercjalizacja wyników badań, spotykają się z przedsiębiorcami i przedstawicielami venture capital oraz wzbogacają swoje pomysły na prowadzenie badań naukowych.

Podziel się wpisem