17 kwietnia 2013 roku Instytucie Lotnictwa w Warszawie odbyło się seminarium „GREEN ENERGY FOR AERONAUTIC AND AUTOMOTIVE APPLICATIONS”, poświęcone zastosowaniu energii przyjaznej środowisku naturalnemu w lotnictwie oraz w pojazdach samochodowych.

Organizatorem imprezy jest Włoski Instytut Kultury w Warszawie, Agencja Promocji i Internacjonalizacji Przedsiębiorstw Włoskich Sekcja Promocji Handlu Ambasady Republiki Włoskiej przy współudziale Instytutu Lotnictwa, Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW oraz firmy IVECO.

Uczestnicy spotkania wysłuchali następujących prelekcji (w języku angielskim):

  •  „Hydrogen Aeroplane and Solar Energy UAV „, Giulio Romeo, Prof. Eng., Turin Polytechnic University
  • „Electric moto-glider AOS-71”, Krzysztof Drabarek, M.Sc. Eng., Warsaw University of Technology
  • „Implementation of Bio-fuel Solutions for Aeroplane”, Zbigniew Pągowski,  PhD. Eng., Institute of Aviation
  • „Fiat Industrial Commitment for Sustainability on the Example of IVECO Vehicles Powered by Natural Gas”, Sylwester Baczkowski, Eng., Brand Manager, IVECO

Program imprezy można pobrać tutaj

Data i miejsce: 17 kwietnia 2013 roku od godziny 9.30, Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114, bud. B, sala im. prof. Sołtyka

Podziel się wpisem