Rada Naukowa Instytutu Lotnictwa złożyła gratulacje profesorowi Piotrowi Wolańskiemu w związku z przyznaniem tytułu honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej. Dyplom oraz gratulacje przekazał Dyrektor Instytutu Lotnictwa – dr hab. inż. Witold Wiśniowski. W imieniu całej Rady Naukowej profesorowi Piotrowi Wolańskiemu wręczono pamiątkowy obraz.

Podziel się wpisem