19 kwietnia 2012 roku gośćmi Instytutu Lotnictwa byli przedstawiciele firm hiszpańskich – panowie: Jose Luis Moreno z Foundation Cidaut – Transport and Energy Research and Development (www.cidaut.es) oraz Inigo Segura Diaz de Espada z FEDIT – Centros Tecnologicos de Espana (www.fedit.com). Spotkanie było efektem kuluarowej rozmowy na Konferencji Generalnej EARTO „Delivering the Innovation Union – The Essential Contribution of RTOs” , która odbyła się w dniach 12-13 maja 2011 r w Warszawie. Ze strony Instytutu Lotnictwa aktualnie w rozmowach uczestniczyli Dyrektor Centrum Nowych Technologii Zbigniew Wołejsza, Z-ca Dyrektora d/s Komercjalizacji Marcin Gawroński oraz Główny Specjalista Zbigniew Pągowski. Celem spotkania była prezentacja wzajemnej pozycji i specyfki działania na rynku krajowych i międzynarodowych usług badawczo-rozwojowych oraz przygotowanie możliwości komplementarnej współpracy w obszarze transportu szeroko pojętego włączając oczywiście także lotnictwo i aktywność w Programach Ramowych Unii Europejskiej. Goście mieli sposobność odwiedzenia wybranych laboratoriów Centrum Nowych Technologii i Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji Instytutu Lotnictwa oraz obejrzeli historyczne konstrukcje Instytutu. Na zdjęciu nasi goście przed TS-8 ” Bies”.

Podziel się wpisem