Profesor A Koichi Hayashi z Aoyama Gakuin University oraz Profesor Piotr Wolański z Instytutu Lotnictwa w Warszawie
Profesor A Koichi Hayashi z Aoyama Gakuin University oraz Profesor Piotr Wolański z Instytutu Lotnictwa w Warszawie

31 lipca i 2 sierpnia bieżącego roku gośćmi Instytutu Lotnictwa byli uczestnicy 34 Sympozjum Spalania organizowanego przez Zakład Silników Lotniczych Politechniki Warszawskiej. Gospodarzem i przewodnikiem międzynarodowej grupy był profesor Piotr Wolański, kierownik projektu badawczego realizowanego w Instytucie, mającego na celu zbudowanie modelu silnika turbinowego z eksperymentalną komorą spalania wykorzystującą efekt wirującej detonacji, która jest już w chwili obecnej opatentowana w Polsce. Zastosowanie do silnika detonacyjnej komory spalania pozwoli na znaczne podniesienie jego sprawności, obniżenie emisji toksycznych składników spalin i gazów cieplarnianych, uproszczenie konstrukcji, zmniejszenie masy oraz obniżenie kosztów wytwarzania jednostki napędowej. Szacowany przyrost sprawności oceniany jest na ponad 10%. Goście gratulowali profesorowi i jego zespołowi postępów w badaniach. Profesor A Koichi Hayashi z Aoyama Gakuin University uważa, że to jedno z najlepszych urządzeń tego typu na świecie i jest bardzo obiecującym rozwiązaniem dla przyszłości lotnictwa. W 34 sympozjum Spalania udział wzięło 1260 gości z Japonii, USA, Kanady, Chin, Rosji oraz innych liczących się państw, prowadzących badania nad spalaniem.

Podziel się wpisem