23 listopada 2012 profesor Oleksandr Zaporozhets z Narodowego Uniwersytetu Lotniczego na Ukrainie (NAU) był gościem Instytutu Lotnictwa w Warszawie. Powodów wizyty było wiele. Najważniejszym z nich był projekt FATIMA (Facilitating The Environmental Impact Management at small to medium-sized Airports), przedstawiony Komisji Europejskiej system zarządzania środowiskowego dla małych oraz średnich portów lotniczych, który ma być finansowany ze środków 7. Programu Ramowego UE w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Instytut Lotnictwa i Narodowy Uniwersytet Lotniczy w Kijowie wchodzą w skład konsorcjum odpowiedzialnego za realizację projektu. Celem projektu jest stworzenie systemu zarządzania środowiskowego, który będzie wiarygodnym narzędziem w ocenie uciążliwości hałasu lotniczego generowanego przez małe i średnie porty lotnicze oraz podstawą do planowania dalszego ich rozwoju z zachowaniem ograniczeń środowiskowych. W ramach projektu opracowane zostaną innowacyjne rozwiązania obejmujące aspekty monitoringu hałasu, modelowania oraz komunikacji ze społeczeństwem. Podczas wizyty omówiona została również współpraca w ramach IRSES (International Research Staff Exchange Scheme) także finansowanego ze środków 7 Programu Ramowego UE. Kolejnym ważnym tematem spotkania była wymiana studentów studiów doktoranckich obydwu instytucji.

5 marca 2012 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Narodowym Uniwersytetem Lotniczym na Ukrainie a Instytutem Lotnictwa, które umożliwiło wspólne prace nad tymi projektami.

Podziel się wpisem