W dniach 17-19 maja 2009 w Instytucie Lotnictwa odbyła się międzynarodowa konferencja „Final Meeting UFAST Project” kończąca Projekt Europejski dotyczący badań niestacjonarnych zjawisk związanych z oderwaniem spowodowanym falą uderzeniową .

Projekt „UFAST – Unsteady effects in shock wave induced separation- Interferencja fal uderzeniowych w opływie profilu lotniczego” był przeprowadzony ramach 6 Europejskiego Programu Ramowego.
W konferencji brali udział przedstawiciele 20 uczelni technicznych i firm związanych z branżą lotniczą z 10 krajów Unii Europejskiej oraz z Rosji. Wśród gości znleźli się przedstawiciele z Niemiec (EADS-MAS, Rolls-Royce), Wielkiej Brytanii (University of Cambridge, University of Liverpool, University of Southampton, University of Glasgow), Francji (ONERA, Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse, CNRS/IUSTI, LMFA), Rosji (Institute of Theoretical & Applied Mechanics), Ukrainy ( The Podgorny Institute for Mechanical Engineering Problems), Włoch ( Università di Roma), Beligii (Numeca ), Rumunii (National Institute for Aerospace Research), Holandii (TU Delft) oraz z Polski (Instytut Maszyn Przepływowych PAN) jak również przedstawiciele Komisji Europejskiej. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Dyrektor Instytutu Lotnictwa W. Wiśniowski.

Podziel się wpisem