Europejskie Forum Technologiczne 2018

W dniach 26-27 września 2018 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się Europejskie Forum Technologiczne poświęcone dyskusji nad założeniami polityki technologicznej i instrumentami wsparcia rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii.

EFT to największe w Polsce w 2018 roku spotkanie polityków, menedżerów i specjalistów poświęcone wyłącznie europejskiej i polskiej polityce technologicznej.

W ramach Forum odbędą się cztery całodzienne konferencje tematyczne obejmujące kluczowe dla realizacji celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju sektory przemysłowe:

  • Innowacyjna medycyna
  • Przemysł 4.0,
  • Od odpadów do zasobów
  • Przyszłość transportu

Organizatorem Forum jest Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii.

Więcej o Forum: http://euroforum.iztech.pl/

Podziel się wpisem