Europejskie Forum „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych”

0

W dniach 24 – 25 listopada 2011 roku, Instytut Lotnictwa zorganiował Europejskie Forum „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych”. Wydarzenie to odbyło się pod logo Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. W spotkaniu wezięli udział wybitni teoretycy i praktycy w dziedzinie marketingu z całej Europy. Wśród prelegentów znajdowali się zarówno profesorowie i wykładowcy akademiccy, jak również pracownicy instytucji badawczych i naukowych. Oficjalna strona forum dostępna tutaj.

Galeria zdjęć dostępna tutaj.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 19 sierpnia 2015 o 11:32:16 [aktualna wersja] przez admin
  • 25 lipca 2015 o 22:51:02 przez admin