W dniach 24 – 25 listopada 2011 roku, Instytut Lotnictwa zorganiował Europejskie Forum „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych”. Wydarzenie to odbyło się pod logo Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. W spotkaniu wezięli udział wybitni teoretycy i praktycy w dziedzinie marketingu z całej Europy. Wśród prelegentów znajdowali się zarówno profesorowie i wykładowcy akademiccy, jak również pracownicy instytucji badawczych i naukowych. Oficjalna strona forum dostępna tutaj.

Galeria zdjęć dostępna tutaj.

Podziel się wpisem