Instytut Lotnictwa otrzymał europejski patent na nowoczesną metodę badawczą pt. „Metoda szybkiej estymacji właściwości aerosprężystych samolotu w czasie prób flatterowych w locie”. Patent został przyznany przez Europejski Urząd Patentowy  z dniem 12 sierpnia 2015 roku. Twórcami tej metody są: dr inż. Antoni Niepokólczycki – kierownik projektu i zespołu badawczego, dr inż. Franciszek Lenort, mgr inż. Robert Królikowski, dr inż. Michał Szmidt oraz mgr inż. Paweł Kucio.

Metodę opracowano w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 przez konsorcjum w składzie: Instytut Lotnictwa i Politechnika Poznańska. Celem bezpośrednim projektu było stworzenie nowoczesnej metody badawczej służącej do przeprowadzania prób flatterowych w locie, opartej o obliczeniowe modele aeroelastyczne samolotu oraz symulacje numeryczne.

Europejski Patent będzie obowiązywał w państwach wskazanych przez Instytut Lotnictwa w specyfikacji patentowej, które przynależą do Europejskiej Organizacji Patentowej.

Podziel się wpisem