W dniach 4-7 września 2011 roku w Krakowie, na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się 37th International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means European KONES 2011. Podczas 4 dni obrad zostało zaprezentowanych 291 referatów naukowych. 285 artykułów zostało wydrukowanych w 4 numerach Journal of KONES na 2450 stronach, co odpowiada 222 arkuszom wydawniczym. Instytut Lotnictwa zaprezentował 9 referatów, których autorami byli: Łukasz Grudzień, Andrzej Irzycki, Antoni Jankowski, Rafał Kajka, Piotr Kalina, Michał Kawalec, Wojciech Kowalski, Witold Perkowski, Barbara Siemińska-Jankowska, Zbigniew Skorupka, Krzysztof Snopkiewicz, Piotr Wodyński Piotr Wolański i Witold Wiśniowski. Na podkreślenie zasługują dwa referaty wygłoszone w Sesji Plenarnej: „The Institute of Aviation – unconventional way to success achievement” wygłoszony przez Dyrektora Instytutu Lotnictwa Dr. Witolda Wiśniowskiego oraz „Detonation engines” wygłoszony przez Prof. Piotra Wolańskiego.

W 37th International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means European KONES 2011 wzięło udział 300 delegatów z wyższych uczelni, instytutów naukowych oraz przemysłu, z Europy, Azji i Ameryki, a takich krajów, jak: Białoruś, Hiszpania, Indie, Indonezja, Japonia, Litwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rosja, Słowacja, Szwajcaria, USA Włochy. Udział uczestników z zagranicy stanowił 20%.

European KONES Congress 2011 został zorganizowany pod Patronatem Światowej Organizacji Naukowej FISITA przez Instytut Lotnictwa, AGH, Akademię Górniczo-Hutniczą i Polską Akademię Nauk. Gospodarzem Kongresu był Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej, pod Honorowym Protektoratem JM Rektora AGH Prof. Antoniego Tajdusia. W przyszłym miesiącu sprawozdanie z European KONES Congress 2011 będzie przedstawione na FISITA Council Meeting.

Specjalne podziękowanie wysoki poziom organizacji należy się członkom Komitetu Organizacyjnego Kongresu. Na wyróżnienie zasługują: Janusz Szpytko, Jerzy Chodacki, Michal Gbyl, Marcin Gliwiński, Paweł Hyla, Grzegorz Kowalczyk, Hanna Kraszewska, Natalia Kublik Sobczyk, Piotr Malczarek, Marcin Moras, Ewa Ostrowska, Danuta Pielarz Flaga, Maciej Rusin, Zenon Sławiński, Jarosław Smoczek, Robert Soja, Anita Woźniak oraz Barbara Worsztynowicz.

Od lewej: J. Szpytko (AGH), T. Szmuc (AGH), A. Jankowski, W. Wiśniowski

Prof. Piotr Wolański prezentuje referat na Sesji Plenarnej pt.: „Detonation engines”

Dyrektor Witold Wiśniowski prezentuje referat na Sesji Plenarnej pt.: „The Institute of Aviation – unconventional way to success achievement”

Podziel się wpisem