W dniach 1-4 lipca 2019 roku w Madrycie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa EUCASS 2019, w której wzięli udział inżynierowie, naukowcy, technolodzy, menedżerowie i liderzy branży kosmicznej z całego świata. Uczestnicy reprezentowali wiodące instytucje badawcze i firmy takie jak: Thales Alenia, Ariane Group, DLR, ESA, CNES, JAXA oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa.

Konferencja była miejscem prezentacji postępów w przełomowych badaniach oraz projektach.

Organizatorzy wydarzenia postawili sobie za cel:

  • skupienie się na obiecujących innowacjach,
  • uwzględnienie najnowszych odkryć oraz
  • opracowanie synergii między środowiskiem akademickim a przemysłem.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Centrum Technologii Kosmicznych z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, którzy wygłosili następujące referaty:

  • Tobiasz Mayer: Scalability Analysis of additively manufactured grain for 4 kN High Test Peroxide Hybrid Rocket Motor,
  • Jakub Rachucki: Analysis of scalable distributed on-board computer architecture for suborbital rockets and micro launchers,
  • Paweł Nowakowski: Space Debris Mitigation using dedicated Solid Rocket Motor.

Dodatkowo, podczas konferencji Tobiasz Mayer współprowadził sesję dotyczącą regresji i niestabilności spalania w silnikach hybrydowych.

Udział w EUCASS pozwolił na zaprezentowanie na forum światowym innowacyjnych technologii opracowanych w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa, poznanie najnowszych osiągnięć naukowych z dziedziny inżynierii kosmicznej z całego świata, wymianę informacji i opinii z przedstawicielami innych ośrodków badawczych na świecie oraz nawiązanie kontaktów umożliwiających przyszłą współpracę naukową.

Podziel się wpisem