Ładowanie...

Łukasiewicz Research Network – Institute of Aviation

dr inż. Witold Perkowski

Scientific interests:

Construction and testing of propulsion systems.

Most important publications:

 1. Perkowski W. (2011). Analiza drgań wału doprowadzającego napęd do przekładni ogonowej śmigłowca IS-2. Prace Instytutu Lotnictwa nr 213.
 2. Perkowski W., Irzycki A., Snopkiewicz K., Grudzień Ł, Kawalec M. (2011). Study on kerosene atomization process under a high speed air stream. Journal of KONES Powertrain and Transport. Vol.18. No.4.
 3. Perkowski W. (2007). Obliczenia wstępne rakiety kosmicznej. Postępy Astronautyki Tom 30.
 4. Perkowski W. (2008). Pneumatic Launcher for UAV. Scientific Proceedings of Riga Technical University. No. 27.
 5. Dżygadło Z., Perkowski W. (2000). Research on dynamics of a supercritical propulsion shaft equipped with a dry friction damper. Aircraft Engineering and Space Technology, Vol. 74. No. 5.

Projects:

 1. Turbine engine equipped with a detonation combustion chamber OP IE Project. Completed in 2014. Contractor.
 2. Research, composite, liquid methane tank. PECS Project No. 98108. Completed in 2010. Project manager and general contractor.
 3. Design and investigation of pneumatic small unmanned aerial vehicle launcher. Ministry of Science and Higher Education Grant No. 0 T00B 025 27. Completed in 2007. Project manager and general contractor.
 4. IS-2 2-seat helicopter. SRC Grant No. 973/C.S6-9/94. Completed in 1996. Contractor.
 5. Electromechanical, high speed stationary energy bank. Ministry of Science and Higher Education Grant No. 109/T-10/2004. Completed in 2010. Contractor

dr inż. Witold Perkowski

 

Zainteresowania naukowe:

Konstrukcja i badania układów napędowych

 

Najważniejsze publikacje:

 1. Perkowski W. (2011). Analiza drgań wału doprowadzającego napęd do przekładni ogonowej śmigłowca IS-2. Prace Instytutu Lotnictwa nr 213.
 2. Perkowski W., Irzycki A., Snopkiewicz K., Grudzień Ł, Kawalec M. (2011). Study on kerosene atomization process under a high speed air stream.  Journal of KONES Powertrain and Transport. Vol.18. No.4.
 3. Perkowski W. (2007). Obliczenia wstępne rakiety kosmicznej. Postępy Astronautyki  Tom 30.
 4. Perkowski W. (2008). Pneumatic Launcher  for UAV.  Scientific Proceedings of Riga Technical University. No. 27.
 5. Dżygadło Z., Perkowski W. (2000). Research on dynamics of a supercritical propulsion shaft equipped with a dry friction damper. Aircraft Engineering and Space Technology, Vol. 74. No. 5.

Projekty:

 1. Silnik turbinowy z detonacyjną komorą spalania. Projekt POIG. Zakończony w 2014. wykonawca.
 2. Research, composite, liquid methane tank. Project PECS 98108. Zakończony w 2010. Kierownik projektu i główny wykonawca.
 3. Zaprojektowanie i zbadanie pneumatycznej wyrzutni startowej dla małych samolotów  bezzałogowych. Grant MNiI nr 0 T00B 025 27. Zakończony w 2007. Kierownik projektu i główny wykonawca.
 4. Śmigłowiec 2-miejscowy IS-2. Grant KBN nr 973/C.S6-9/94. Zakończony w 1996. Wykonawca.
 5. Elektromechaniczny  wysokoobrotowy stacjonarny magazyn energii. Grant MNiI nr 109/T-10/2004. Zakończony w 2010. Wykonawca.
Skip to content