Ładowanie...

Łukasiewicz Research Network – Institute of Aviation

dr inż. Mariusz Krawczyk

Research interests:

Control systems for flying objects, flight dynamics modelling, planning unmanned aerial vehicle missions.

Most important publications:

 1. Krawczyk M. (2013). Conditions for unmanned aircraft reliability determination, Maintenance and II Reliability, Vol.15, No. 1, s. 31-36.
 2. Krawczyk M., Rogalski T. (2010). Funkcja rekonfiguracji lotu ─ próba poprawy bezpieczeństwa lotu w przypadku działań o charakterze terrorystycznym, Transactions of The Institute of Aviation No. 206, s. 84-92.
 3. Blajer W., Graffstein J., Krawczyk M. (2009). Modeling of aircraft prescribed trajectory flight as an inverse simulation problem, Modeling Simulation and Control of Nonlinear Engineering Dynamical Systems: State of The Art, Perspectives and Applications, Springer, s. 153-162.
 4. Blajer W., Graffstein J., Krawczyk M. (2008). Inverse Simulation Study of Aircraft in Prescribed Trajectory Flight, International Review of Mechanical Engineering, Nr. 1, Praise Worthy Prize, s. 16-25, Naples.
 5. Krawczyk M., Graffstein J., Maryniak J. (2000). Mathematical model of UAV in numerical simulation of the recovery maneuvers during perturbed flight, Journal of theoretical and applied mechanics, Vol 38, No 1, s. 121-130, PTMTiS.

 

Participation in research projects:

National Projects:

 1. Automation of the rudder trim system in the PZL130 Orlik TC, 2012 – 2013 (commercial project);
 2. Autonomic collision avoidance mechanism for unmanned aerial vehicles using remote sensing methods, O R000117 11, 2010 – 2012;
 3. Flying terrain observer, R000 116 11, 2010 – 2012;
 4. Non-invasive dispersed phase imaging system for complex screening tests of sleep apnoea, R13 034 02, 2006 – 2009;
 5. Dynamics and steering of mechanical systems in incomplete programme motion, 4T12C 062 30, 2006 – 2009;
 6. Surveillance system for the CW6300 for Mi – 17 and Mi – 18 helicopters, 2004, (commercial project);
 7. Identification of the basic dynamic characteristics of the movement of a hovercraft and analysis of the possibilities of fitting it with an active stability and directional control improvement system, 5T12C 023 24, 2003 – 2005;
 8. Control unit of the “SHERPA” para-glider delivered cargo pack system (project funded by the Institute of Aviation);
 9. Winged, controlled system increasing the range of classic and cluster aircraft bombs – mathematical modelling and numerical studies, 0T00B 026 21, 2001 – 2004;
 10. Autonomous, automatic control system USA-1 for CHR-CP unmanned aircraft, 2000 (project funded by the Institute of Aviation);
 11. Dynamics, modelling and simulation of automatically and operator controlled moving objects applied in the design of means of transportation and simulators, 9T12C 018 13, 1999 – 2001;
 12. Numerical support system for objective flight control using the recording made by a flight recorder, 0T00A 036 17, 1999 – 2001;
 13. Map marker of the position of an instructor of the simulator of the TS – 11 Iskra jet trainer aircraft, 1999, (commercial project);
 14. Dynamic control and identification of mechanical systems in programme motion, 4T12C 060 17, 1999 – 2001;
 15. Position for Planning and Execution of Missions of the Surveillance Unmanned Aerial Vehicles, 9T12C 110 10, 1996 – 1998;
 16. Unmanned aerial vehicle recovery and rescue system, 9T12C 038 09, 1995 – 1997;
 17. SOWA unmanned aerial vehicle, 1992 – 1995;
 18. ĆMA unmanned aerial vehicle, 1994 ‑1995;
 19. Modelling and ergonomic study laboratory for avionics systems, 1990 1992;
 20. Technical design of computer sailing tactics simulator, 1989;
 21. Pole vaulting computer simulator, 1989;
 22. Computer simulation of ski turns, 1989;
 23. Flight simulator cabin motion control system, 1987.

 

International projects:

 1. Safe Automatic Flight Back And Landing of Aircraft, (FP6) Contract 030911, 2006-2009 (prowadzący zespół polski),
 2. Distributed & Redundant Electrical nose gear Steering System, (FP6) Contract 030841, 2006-2009.

 

List of awards and decorations:

 • Medal for Long Service, Warsaw, 2011;
 • Award of the Scientific Council and the Director of the Institute of Aviation for scientific and research achievements 2011;
 • Award of the Scientific Council and the Director of the Institute of Aviation for scientific and research achievements 2009;
 • Award of the Scientific Council and the Director of the Institute of Aviation for scientific and research achievements 2006;
 • Award of the Scientific Council and the Director of the Institute of Aviation for scientific and research achievements 2005;
 • Award of the Scientific Council and the Director of the Institute of Aviation for scientific and research achievements 2004;
 • Award of the Scientific Council and the Director of the Institute of Aviation for scientific and research achievements 1999;
 • Award of the Scientific Council and the Director of the Institute of Aviation for scientific and research achievements 1994;
 • Award of the Scientific Council and the Director of the Institute of Aviation for scientific and research achievements 1992.

dr inż. Mariusz Krawczyk

 

Zainteresowania badawcze:

Systemy sterowania obiektami latającymi, modelowanie dynamiki lotu, planowanie miski samolotów bezpilotowych.

 

Najważniejsze publikacje:

 1. Krawczyk M. (2013). Conditions for unmanned aircraft reliability determination, Maintenance and II Reliability, Vol.15, No. 1, s. 31-36.
 2. Krawczyk M., Rogalski T. (2010). Funkcja rekonfiguracji lotu ─ próba poprawy bezpieczeństwa lotu w przypadku działań o charakterze terrorystycznym, Transactions of The Institute of Aviation No. 206, s. 84-92.
 3. Blajer W., Graffstein J., Krawczyk M. (2009). Modeling of aircraft prescribed trajectory flight as an inverse simulation problem, Modeling Simulation and Control of Nonlinear Engineering Dynamical Systems: State of The Art, Perspectives and Applications, Springer, s. 153-162.
 4. Blajer W., Graffstein J., Krawczyk M. (2008). Inverse Simulation Study of Aircraft in Prescribed Trajectory Flight, International Review of Mechanical Engineering, Nr. 1, Praise Worthy Prize, s. 16-25, Naples.
 5. Krawczyk M., Graffstein J., Maryniak J. (2000). Mathematical model of UAV in numerical simulation of the recovery maneuvers during perturbed flight, Journal of theoretical and applied mechanics, Vol 38, No 1, s. 121-130, PTMTiS.

 

Udział w projektach badawczych:

Projekty krajowe:

 1. Automatyzacja trymera steru kierunku samolotu PZL‑130 Orlik TC, 2012 – 2013 (projekt komercyjny),
 2. Autonomiczny układ antykolizyjny przeznaczony dla bezzałogowych środków latających wykorzystujący aktywną metodę teledetekcji obiektów, O R000117 11, 2010 – 2012,
 3. Latający obserwator terenu, R000 116 11, 2010 – 2012,
 4. Bezinwazyjny system rozproszony do kompleksowych badań screeningowych zespołu bezdechu podczas snu, R13 034 02, 2006 – 2009,
 5. Dynamika i sterowanie układów mechanicznych w ruchu programowym niezupełnym, 4T12C 062 30, 2006 – 2009,
 6. System wizyjny stanowiska desantowego CW‑6300 dla śmigłowców Mi – 17 i Mi – 18, 2004, (projekt komercyjny),
 7. Identyfikacja podstawowych charakterystyk dynamicznych ruchu poduszkowca i analiza możliwości wyposażenia go w aktywny układ poprawy stabilności i sterowności kierunkowej, 5T12C 023 24, 2003 – 2005,
 8. Sterownik autonomicznego zasobnika szybującego Sherpa (projekt finansowany przez Instytut Lotnictwa),
 9. Uskrzydlony, sterowany zestaw zwiększający zasięg klasycznych i kasetowych bomb lotniczych – modelowanie matematyczne i badania numeryczne, 0T00B 026 21, 2001 – 2004,
 10. Autonomiczny układ automatycznego sterowania USA-1 dla samolotu bezpilotowego CHR-CP, 2000 (projekt finansowany przez Instytut Lotnictwa),
 11. Dynamika, modelowanie i symulacja sterowanych automatycznie i przez operatora obiektów ruchomych z zastosowaniem w projektowaniu środków transportu i symulatorów, 9T12C 018 13, 1999 – 2001,
 12. System numerycznego wspomagania obiektywnej kontroli lotu wykorzystujący zapis rejestratora pokładowego, 0T00A 036 17, 1999 – 2001,
 13. Wskaźnik mapowy stanowiska instruktora symulatora samolotu szkolnego
  TS – 11 Iskra
  , 1999, (projekt komercyjny),
 14. Sterowanie i identyfikacja dynamiczna układów mechanicznych w ruchu programowym, 9T12C 060 17, 1999 – 2001,
 15. Stanowisko Planowania i Realizacji Misji Bezpilotowego Samolotu Obserwacyjnego, 9T12C 110 10, 1996 – 1998,
 16. Zespół odzyskowo-ratunkowy samolotu bezpilotowego, 9T12C 038 09, 1995 – 1997,
 17. Samolot bezpilotowy SOWA, 1992 – 1995,
 18. Samolot bezpilotowy ĆMA, 1994 ‑1995,
 19. Laboratorium modelowania i badań ergonomicznych systemów awionicznych, 1990 ‑ 1992,
 20. Projekt techniczny komputerowego symulatora taktyk żeglarskich, 1989,
 21. Komputerowy symulator skoku o tyczce, 1989,
 22. Komputerowy symulator skrętu narciarskiego, 1989,
 23. System sterowania ruchem kabiny symulatora lotu, 1987.

 

Projekty międzynarodowe:

 1. Safe Automatic Flight Back And Landing of Aircraft, (FP6) Contract 030911, 2006-2009 (prowadzący zespół polski),
 2. Distributed & Redundant Electrical nose gear Steering System, (FP6) Contract 030841, 2006-2009.

 

Lista nagród i odznaczeń:

 • Medal za Długoletnią Służbę, Warszawa, 2011;
 • Nagroda Rady Naukowej i Dyrektora Instytutu Lotnictwa, za osiągnięcia naukowo-badawcze 2011.
 • Nagroda Rady Naukowej i Dyrektora Instytutu Lotnictwa, za osiągnięcia naukowo-badawcze 2009;
 • Nagroda Rady Naukowej i Dyrektora Instytutu Lotnictwa, za osiągnięcia naukowo-badawcze 2006;
 • Nagroda Rady Naukowej i Dyrektora Instytutu Lotnictwa, za osiągnięcia naukowo-badawcze 2005;
 • Nagroda Rady Naukowej i Dyrektora Instytutu Lotnictwa, za osiągnięcia naukowo-badawcze 2004;
 • Nagroda Rady Naukowej i Dyrektora Instytutu Lotnictwa, za osiągnięcia naukowo-badawcze 1999;
 • Nagroda Rady Naukowej i Dyrektora Instytutu Lotnictwa, za osiągnięcia naukowo-badawcze 1994;
 • Nagroda Rady Naukowej i Dyrektora Instytutu Lotnictwa, za osiągnięcia naukowo-badawcze 1992.
Skip to content