Ładowanie...

Łukasiewicz Research Network – Institute of Aviation

dr inż. Paweł Głowacki

Scientific interests:

Construction and operation of aircraft engines

Most important publications:

 1. Balicki W., Chachurski R., Głowacki P., Godzimirski J., Kawalec K., Kozakiewicz A.,Szczeciński J., Pągowski Z., Rowiński A., Szczeciński S. (2010). Lotnicze silniki turbinowe, konstrukcja – eksploatacja – diagnostyka, część 1. Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2010, ss. 428.
 2. Balicki W., Chachurski R., Głowacki P., Godzimirski J., Kawalec K., Kozakiewicz A., Szczeciński J., Pągowski Z., Rowiński A., Szczeciński S. (2012). Lotnicze silniki turbinowe, konstrukcja – eksploatacja – diagnostyka, część 2. Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2012, ss. 460 .
 3. Głowacki P. (2012). Zagrożenia ekologiczne wytwarzane przez silniki lotnicze dla obszarów lotniskowych. Rozdział 5. Redakcja: J. Lewitowicz, L. Cwojdziński, M. Kowalski, R. Szczepanik: Problemy badań i eksploatacji techniki lotniczej tom 8. Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2012, s. 85-96.
 4. Głowacki P., Szczeciński S. (2013). Transport lotniczy zagrożenia ekologiczne oraz sposoby ich ograniczania. Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2013, ss. 121, ISBN 978-83-63539-09-2.
 5. Balicki W., Chachurski R., Głowacki P., Szczeciński J., Szczeciński S. (2014). Effect of the atmosphere on the performances of aviation turbine engines. Acta Mechanica et Automatica. Vol. 8. No. 2. Białystok 2014, pp. 70 – 73.

Projects:

 1. Supervision of operations according to the technical condition of Continental IO – 240 – A/B aircraft engines. Project commissioned under Order No. 21687.01. Completed on 19/12/2014. Project leader.
 2. Analysis of fuel consumption in various flight phases of transport aircraft. Project commissioned under Order No.  21688.01. Completed on 30/11/2014. Project leader.
 3. Methodology for evaluating the technical condition of engines based on their diagnostic parameters. The methodology was accepted by CIAM (Central Institute of Aviation Motors in Moscow) and approved under the decision of the D-30KU Engine Design Office (Report dated 21-28/09/1988) – applied in PLL LOT and in 36th Regiment. Project manager.
 4. Development of a detailed operating manual according to the technical conditions of the Continental Motors IO-240-B engine. Project commissioned under Order No. 23009.01. Completed on 31/07/2014. Project leader.
 5. Development of a programme to extend the service life of Lycoming and Continental engines mounted on aircraft up to 5,700 kg and used in general aviation. Project commissioned under Order No. 21640.01. Completed on 15/05/2014. Project leader.

dr inż. Paweł Głowacki

Zainteresowania naukowe:

Budowa i eksploatacja silników lotniczych

Najważniejsze publikacje:

 1. Balicki W., Chachurski R., Głowacki P., Godzimirski J.,  Kawalec K., Kozakiewicz A.,Szczeciński J., Pągowski Z., Rowiński A., Szczeciński S. (2010). Lotnicze silniki turbinowe, konstrukcja – eksploatacja – diagnostyka, część 1. Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2010, ss. 428.
 2. Balicki W., Chachurski R., Głowacki P., Godzimirski J.,  Kawalec K., Kozakiewicz A.,  Szczeciński J., Pągowski Z., Rowiński A.,  Szczeciński S. (2012). Lotnicze silniki turbinowe, konstrukcja – eksploatacja – diagnostyka, część 2. Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2012, ss. 460 .
 3. Głowacki P. (2012). Zagrożenia ekologiczne wytwarzane przez silniki lotnicze dla obszarów lotniskowych. Rozdział 5. Redakcja: J. Lewitowicz, L. Cwojdziński, M. Kowalski, R. Szczepanik: Problemy badań i eksploatacji techniki lotniczej tom 8. Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2012, s. 85-96.
 4. Głowacki P.,  Szczeciński S. (2013). Transport lotniczy zagrożenia ekologiczne oraz sposoby ich ograniczania. Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2013, ss. 121, ISBN 978-83-63539-09-2.
 5. Balicki W., Chachurski R., Głowacki P., Szczeciński J., Szczeciński S. (2014). Effect of the atmosphere on the performances of aviation turbine engines. Acta Mechanica et Automatica. Vol. 8. No. 2. Białystok 2014, pp. 70 – 73.

Projekty:

 1.  Nadzorowanie eksploatacji wg stanu technicznego silników IO – 240 – A/B firmy Continental. Projekt na zlecenie nr 21687.01. Zakończono 19.12.2014 r. Prowadzący projekt.
 2. Analiza zużycia paliwa w poszczególnych fazach lotu samolotów transportowych. Projekt na zlecenie nr 21688.01.Zakończono 30.11.2014 r. Prowadzący projekt.
 3. Metodyka oceny stanu technicznego silników na podstawie parametrów diagnostycznych. Metodyka została zaakceptowana przez CIAM (Centralnyj Instytut Avia Motorostrajenia w Moskwie) i zatwierdzona decyzją Biura Konstrukcyjnego Silników D-30KU (protokół z dnia 21-28.09.1988r.) – stosowana w PLL LOT i w 36. pułku. Kierownik projektu.
 4. Opracowanie szczegółowej instrukcji eksploatacji wg stanu technicznego silnikaIO-240-B firmy Continental Motors. Projekt na zlecenie nr 23009.01. Zakończono 31.07.2014 r. Prowadzący projekt.
 5. Opracowanie programu przedłużania resursu silników Lycoming i Continental zabudowanych na samolotach do 5700 kg a eksploatowanych w tzw. General Aviation. Projekt na zlecenie nr 21640.01. Zakończono 15.05.2014 r. Prowadzący projekt.
Skip to content