Ładowanie...

Łukasiewicz Research Network – Institute of Aviation


dr inż. Wojciech Chajec

Scientific interests:

Aeroelasticity – in particular practical flutter testing of aircraft structures in the realm of the frequency (routine) and time (preliminary research), based on both the MES model as well as measured resonant forms. Development and improvement of these analyses methods.

Most important publications:

  1. Chajec W. (2011). Wykorzystanie pomiarów rezonansowych do analizy flatteru samolotu po zmianie rozkładu masy. Praca doktorska, promotor: prof. dr hab. inż. Maciej Bossak, Politechnika Warszawska.
  2. Chajec W. (1999). Aeroelastic Analyses in “PZL-Mielec” Using MSC/NASTRAN. 1999 MSC Worldwide Aerospace Conference, Long Beach, CA http://web.mscsoftware.com/support/library/conf/auc99/p02199.pdf
  3. Chajec W. (1993). Uwzględnianie mas elementów układów sterowania w obliczeniach flatteru. Prace Instytutu Lotnictwa, nr 132, Warszawa.
  4. Chajec W. (1993). Critical Flutter Speed of Sailplanes Calculated for High Altitude. Examples of Computation. Technical Soaring, XVIII(3), 69-72.


dr inż. Wojciech Chajec

Zainteresowania naukowe:

Aeroelastyczność – w szczególności praktyczne analizy flatteru konstrukcji lotniczych w dziedzinie częstości (rutynowo) i czasu (wstępne prace badawcze), zarówno na podstawie modelu MES, jak też zmierzonych postaci rezonansowych. Opracowywanie i doskonalenie metod takich analiz.

Najważniejsze publikacje:

  1. Chajec W. (2011). Wykorzystanie pomiarów rezonansowych do analizy flatteru samolotu po zmianie rozkładu masy. Praca doktorska, promotor: prof. dr hab. inż. Maciej Bossak, Politechnika Warszawska.
  2. Chajec W. (1999). Aeroelastic Analyses in “PZL-Mielec” Using MSC/NASTRAN.  1999 MSC Worldwide Aerospace Conference, Long Beach, CA http://web.mscsoftware.com/support/library/conf/auc99/p02199.pdf
  3. Chajec W. (1993). Uwzględnianie mas elementów układów sterowania w obliczeniach flatteru. Prace Instytutu Lotnictwa, nr 132, Warszawa.
  4. Chajec W. (1993). Critical Flutter Speed of Sailplanes Calculated for High Altitude. Examples of Computation. Technical Soaring, XVIII(3),  69-72.
Skip to content