Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa był jednym ze współorganizatorów międzynarodowego sympozjum naukowego pt. International Symposium on Electric Aircraft and Autonomous Systems (ISEAS-23). W sympozjum, które odbyło się w formule hybrydowej, wzięło udział 100 naukowców i ekspertów z całego świata.

ISEAS to multidyscyplinarne sympozjum, którego celem jest zajęcie się aktualnymi problemami w dziedzinie lotnictwa, takimi jak: elektryfikacja statków powietrznych, całkowicie elektryczne samoloty, wytwarzanie i magazynowanie energii elektrycznej w statkach powietrznych, itp.

ISEAS-23 zostało zorganizowane w tradycyjnym partnerstwie z IX Międzynarodową Konferencją Naukowo-Techniczną „Problems of Chemmatology. Theory and Practice of Rational Use of Traditional and Alternative Fuels & Lubricants” w celu omówienia wspólnych tematów dotyczących paliw alternatywnych dla sektora lotniczego.

Kluczowym punktem programu sympozjum był panel dyskusyjny pt. „Polsko-ukraińska współpraca w sektorze lotniczym” podczas którego dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, Paweł Stężycki oraz GE Aerospace Executive Director for Technology Program Development in Central and Eastern Europe, Marian Lubieniecki, omawiali z przedstawicielami ukraińskiego przemysłu lotniczego perspektywy współpracy, zwłaszcza w świetle trwającego konfliktu zbrojnego oraz przyszłego okresu odbudowy. W imieniu partnerów ukraińskich uczestniczyli czołowi specjaliści firmy Antonow, Przedsiębiorstwa Państwowego Ivchenko-Progress i JSC FED. Podkreślili swoje zainteresowanie zarówno współpracą bilateralną z polskimi przedsiębiorstwami, jak i wspólnymi działaniami na arenie europejskiej.

Panel dyskusyjny dotyczący paliw alternatywnych w sektorze lotniczym odbył się zdalnie z biurami ICAO/ECAC/EASA w Paryżu i Kolonii i był okazją do przekazania głównych idei dekarbonizacji sektora szerokiemu gronu ekspertów i specjalistów.

Współorganizatorami sympozjum ISEAS-23 ze strony polskiej byli Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Politechnika Warszawska, oraz Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Partnerem zagranicznym był International Sustainable Aviation and Energy Research Society (SARES).

_

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: Boeing, GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych. Więcej: ilot.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

Podziel się wpisem