Podczas tegorocznej edycji międzynarodowych targów sektora energii ELECTRICX Cairo 2016 w dniach 4-6 grudnia 2016 roku pod egidą Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) Ambasady RP w Kairze zorganizowane zostało przedsięwzięcie promocyjne dla polskich firm z branży energii i oświetleniowej. W targach wzięli udział przedstawiciele Instytutu Lotnictwa – Sylwester Wyka, dyrektor Centrum Transportu i Konwersji Energii, oraz Jakub Kapuściński. Wydarzenie obejmowało udział w stoisku informacyjnym WPHI, konferencjach oraz spotkaniach biznesowych z udziałem przedstawicieli Instytutu Lotnictwa.

Wśród zwiedzających dużym zainteresowaniem cieszył się „Mobilny Hybrydowy Zasobnik Energii” opracowany przez inżynierów Centrum Transportu i Konwersji Energii. Urządzenie zostało docenione ze względu na swoją mobilność i możliwość dowolnej konfiguracji. Z kolei przedstawiciele rynków bliskowschodnich zadeklarowali chęć współpracy z Instytutem Lotnictwa w zakresie optymalizacji małych turbin wiatrowych, które ze względu na ich mobilność są obiecującym kierunkiem rozwoju.

Oprócz udziału w stoisku informacyjnym, przedstawiciele Instytutu Lotnictwa zaprezentowali ofertę i zakres działalności Centrum Transportu i Energii na zamkniętym spotkaniu dla przedstawicieli przemysłu i biznesu. Powołane w tym roku Centrum jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynków na projekty związane z konwersją energii. Zmieniająca się sytuacja ekonomiczna oraz uwolnienie cen energii i paliw na rynku bliskowschodnim spowodowały także zwiększenie zapotrzebowania na rozwiązania związane z OZE.

W trakcie targów reprezentanci Instytutu Lotnictwa wzięli także udział w spotkaniu zorganizowanym w Izbie Przemysłów Inżynieryjnych (Chamber of Engineering Industries – CEI). Na spotkaniu przedstawiono prezentację Instytutu Lotnictwa oraz informacje o „Mobilnym Hybrydowym Zasobniku Energii”, turbinach wiatrowych oraz turbinie wodnej. Zaprezentowany został również system antydronowy. Przedstawiciele CEI zadeklarowali chęć rozwoju współpracy badawczo-wdrożeniowej z Instytutem Lotnictwa i podpisanie dokumentu Memorandum of Understanding z Izbą, oraz ewentualnie z Uniwersytetem Kairskim. Dokument może zostać podpisany w czasie organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą międzynarodowej konferencji Euro MED w kwietniu 2017.

Zobacz także:

Relacja Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Kairze: https://egypt.trade.gov.pl/.

Oficjalna strona targów: http://electricxegypt.com/.

Podziel się wpisem