28 listopada Engineering Design Center – Instytut Lotnictwa został Uczestnikiem Programu Polskich ram Jakości Staży i Praktyk. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami nadało Znak Jakości oraz Certyfikat  potwierdzający wysoką jakość praktyk oferowanych w programie „Praktyki w EDC”.

W drodze weryfikacji zgodności standardów programu praktyk „Praktyki w EDC” z Polskimi Ramami Jakości Staży i Praktyk, program praktyk został poddany szczegółowej analizie pod kątem wszystkich obszarów uznanych za kluczowe przy organizacji staży i praktyk wysokiej jakości. Analiza objęła: przygotowanie do realizacji programu i rekrutację, umowę, walor edukacyjny, opiekę i mentoring, czas trwania, wynagrodzenie i opiekę socjalną oraz ocenę programu.

W ramach certyfikacji program praktyk „Praktyki w EDC” uzyskał miano Praktyki Wysokiej Jakości i został włączony do Programu Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk.

Certyfikat wysokiej jakości praktyk i staży oferowanych przez EDC dostępny jest pod tym linkiem.

Podziel się wpisem