W piątek 23 września 2011 roku w Instytucie Lotnictwa gościła grupa dzieci z Przedszkola „Pociecha” w Raszynie. Dzieci w towarzystwie opiekunek przyjrzały się bliżej pracy w laboratoriach Instytutu Lotnictwa. Jednym z punktów w programie wycieczki była wizyta w laboratorium aerodynamiki stosowanej, w którym dzieci miały możliwość zapoznania się z zasadami działania tuneli aerodynamicznych. Dzieci odwiedziły również Pracownię Podwozi Lotniczych. Omawiane przez pracowników Instytutu zagadnienia wzbudzały wśród najmłodszych gości ciekawość i zainteresowanie. Największym zainteresowaniem cieszyły się samoloty znajdujące się na terenie Instytutu Lotnictwa.

Organizacja wycieczek przedmiotowych jest jedną z wielu form propagowania zawodu inżyniera i nauk ścisłych. Wizyta dzieci w Instytucie to możliwość promocji zawodu inżyniera wśród dzieci w ramach programu „Era inżyniera”.

Podziel się wpisem