dr inż. Paweł Stężycki

Dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, dr inż. Paweł Stężycki, został nowym członkiem Akademii Inżynierskiej w Polsce – organizacji, która ma na celu wspomaganie rozwoju gospodarczego oraz rozwoju w dziedzinie inżynierii, techniki, technologii i ochrony środowiska. Oficjalną uchwałę w tej sprawie podjęto podczas XXXVI Zgromadzenia Ogólnego członków AIP.

Akademia Inżynierska w Polsce to prestiżowe grono skupiające wybitnych inżynierów, naukowców oraz profesorów uczelni technicznych.

Do jej zadań należy inspirowanie badań stymulujących rozwój oraz wspieranie polskiej nauki i edukacji w obszarach nauk inżynieryjnych. Podejmuje ona także działania mające na celu uhonorowanie twórców za wybitne osiągnięcia dla rozwoju polskiej techniki oraz w kształceniu kadr technicznych i popularyzacji techniki.

Dr inż. Paweł Stężycki został zaproszony do członkostwa w AIP w uznaniu za działalność inżynierską, kierowniczą i organizacyjną, służącą rozwojowi inżynierii w Polsce i na świecie.

Od 2018 roku kieruje pracami jednego z największych instytutów Łukasiewicza, który wspiera pozycję całej sieci badawczej na krajowym i zagranicznym rynku usług dla podmiotów z sektora lotniczego i kosmicznego.

Dyrektor Paweł Stężycki będzie drugim przedstawicielem Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa w gronie członków AIP. W pracach organizacji uczestniczy również profesor Piotr Wolański, reprezentujący ten sam instytut.

Wspólnie z dr. inż. Pawłem Stężyckim, do grona nowych członków AIP dołączyli także: prof. Arkadiusz Mężyk z Politechniki Śląskiej, prof. Jan Szmidt z Politechniki Warszawskiej, prof. Tomasz Łodygowski z Politechniki Poznańskiej, dr Szymon Ptak ze Szkoły Głównej Pożarnictwa, prof. Florian Adamczyk z Akademii Rolniczej w Krakowie, prof. Stanisław Młynarski z Politechniki Krakowskiej i prof. Wojciech Żurowski z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem