Podczas tegorocznego IFAR Summit, ogłoszono nominację na stanowisko wiceprzewodniczącego IFAR, które otrzymał dr inż. Paweł Stężycki. Przez najbliższe dwa lata, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa będzie zasiadał w zarządzie IFAR obok dyrektora ONERA, Bruno Sainjona, oraz wiceprzewodniczącego NRC, Ibrahima Yimera.  IFAR, jako światowa organizacja poświęcona lotnictwu, odgrywa dużą rolę w promowaniu nauki i innowacji w tym obszarze.

Dr inż. Paweł Stężycki, który pełni funkcję dyrektora Łukasiewicz –Instytutu Lotnictwa, jest uznawanym ekspertem w dziedzinie lotnictwa. Jego doświadczenie i osiągnięcia na polu badań naukowych przyczyniły się do wyboru na to prestiżowe stanowisko. Jako wiceprzewodniczący IFAR będzie on odgrywał kluczową rolę w kształtowaniu i realizacji strategii rozwoju organizacji.

Jednym z głównych obowiązków nowego wiceprzewodniczącego IFAR będzie uczestnictwo w planowanych wydarzeniach oraz reprezentowanie organizacji na arenie międzynarodowej. Jego wiedza i zaangażowanie na pewno wpłyną na rozwijanie współpracy między instytutami lotniczymi na całym świecie, a także na promowanie innowacyjnych rozwiązań w tych dziedzinach.

Oficjalne podpisanie listu z nominacją odbyło się 19 października 2023 roku w Neapolu, co było symbolicznym aktem, podkreślającym znaczenie tej decyzji dla IFAR i całej społeczności związanej z lotnictwem.

Nominacja dyrektora Stężyckiego na stanowisko wiceprzewodniczącego IFAR to bez wątpienia wielki zaszczyt i wyraz uznania dla jego pracy i wkładu w rozwijanie badań w tych dziedzinach.

_

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: Boeing, GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych. Więcej: ilot.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

Podziel się wpisem